Członkowie

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą, społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i środowiska                                            
-> Continue reading Członkowie