Członkowie

DRODZY CZŁONKOWIE Z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Zebrania Grup Członkowskich w 2020 roku w podanych wcześniej terminach nie odbędą się. O nowych terminach poinformujemy, jeżeli sytuacja w kraju na to pozwoli. KLAUZULA INFORMACYJNA Drodzy Członkowie „Społem” Lubelskiej Spółdzielni Spożywców w Lublinie Informujemy, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami
-> Continue reading Członkowie