Rada Nadzorcza „Społem” Lubelskiej Spółdzielni Spożywców ogłasza konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie
Regulamin wyboru
Klauzula informacyjna
Oświadczenia

Dodatkowo poszukujemy pracowników na stanowiska:
– sprzedawca
– piekarz
– pracownik do działu Finansowo – Księgowego

Bliższych informacji udzielamy pod nr telefonu: 81 531-00-18 lub 81 531-00-38