Rada Nadzorcza „Społem” Lubelskiej Spółdzielni Spożywców ogłasza konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

DOTYCZY: WYBORU WICEPREZESA ZARZĄDU „SPOŁEM” LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W LUBLINIE

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa SARS–CoV–2 ulega zmianie termin rozpatrzenia ofert składanych w ramach konkursu poprzedzającego wybór Wiceprezesa Zarządu „SPOŁEM” Lubelskiej Spółdzielni Spożywców w Lublinie.

Zważywszy na przedstawione okoliczności § 5 ust.1 Regulaminu Wyboru Wiceprezesa Zarządu „SPOŁEM” Lubelskiej Spółdzielni Spożywców w Lublinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej „SPOŁEM” Lubelskiej Spółdzielni Spożywców w Lublinie z dnia 12 lutego 2020 r. otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza zbierze się na pierwszym niejawnym posiedzeniu w terminie do 31 maja 2020r.

Tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający powyższą zmianę, dostępny jest poniżej

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie
Regulamin wyboru
Klauzula informacyjna
Oświadczenia

 
 
 

Dodatkowo poszukujemy pracowników na stanowiska:
– sprzedawca
– piekarz
– pracownik do działu Finansowo – Księgowego

Bliższych informacji udzielamy pod nr telefonu: 81 531-00-18 lub 81 531-00-38