“Społem” Lubelska Spółdzielnia Spożywców jest najstarszą firmą handlową w Lublinie, która w bieżącym roku obchodzi 110-lecie swojego istnienia. Sięgnijmy do pierwszych lat LSS-u… Idea założenia w Lublinie spółdzielni spożywców zrodziła się w 1912 roku w gronie radykalnej inteligencji grupującej się wokół redakcji “Kuriera Lubelskiego”. Do grupy tej należy zaliczyć przede wszystkim: Jana Hempla, Wandę Papiewską, Witolda Giełżyńskiego, Oktawiana Zagrobskiego oraz Pawła Jankowskiego. Widzieli oni potrzebę utworzenia w Lublinie spółdzielni spożywców jako antykapitalistycznej organizacji dającej robotnikom możliwość obrony przed wyzyskiem w handlu.

19 stycznia 1913 roku “Kurier Lubelski” w całości poświęcił swe szpalty sprawom spółdzielczości. Tego dnia odbyło się zebranie założycielskie Lubelskiego Stowarzyszenia Spożywców (taką nazwę nosiła LSS do 1922 r.). Chęć członkostwa w LSS zgłosiły 43 osoby. Działalność gospodarcza LSS była od początku dobrze zorganizowana. Zapoczątkowało ją otwarcie w dniu 15 marca 1913 r. pierwszego, bardzo skromnego sklepiku mieszczącego się w dzielnicy robotniczej na rogu ulic Foksalskiej (obecnie 1-go Maja) i Bychawskiej, w którym członkowie LSS mogli zaopatrywać się w artykuły pierwszej potrzeby. Na koniec 1913 r. Spółdzielnia zrzeszała już 156 członków.

Działania wojenne, jakie przetoczyły się przez ziemie polskie, przyniosły ogromne zniszczenia, nie tylko przemysłu, ale także gospodarstw rolnych, co spowodowało dotkliwy brak produktów na rynku, a co za tym idzie – szalejącą drożyznę.
W tych trudnych wojennych czasach na terenie Lublina jedynie Lubelskie Stowarzyszenie Spożywców prowadziło nieprzerwaną sprzedaż towarów oraz w miarę możliwości utrzymywało stałe ceny.
Takie rozsądne działanie przyniosło Stowarzyszeniu dużą popularność i zaufanie ze strony mieszkańców Lublina. Po odzyskaniu państwowej niepodległości nastąpił szybki wzrost liczby członków Spółdzielni.

W 1919 r. było ich już 3507, a stowarzyszenie posiadało 11 sklepów spożywczych, sklep z artykułami szkolnymi, piekarnię, masarnię, skład opału, gospodę oraz klub robotniczy. Próbowano też zwiększyć ilość i asortyment towarów, które oferowano kupującym. Powyższe fakty można by mnożyć. Od pierwszego okresu mija już 108 lat i Spółdzielnia przechodziła w tym czasie różne koleje losu, ale należy podkreślić fakt, iż nigdy nie przerwała swojej działalności, nawet w czasie II wojny światowej i trudności sprawianych przez hitlerowskiego okupanta. Zaraz po wojnie “Społem” Lubelska Spółdzielnia Spożywców była głównym ośrodkiem rozwijającego się życia gospodarczego i spółdzielczości w Lublinie. Zainteresowanych historią odsyłamy do dwóch publikacji: obszernej książki pt. “75 lat Lubelskiej Spółdzielni Spożywców”, która ukazała się w Lublinie w 1988 r. i jej uzupełnienia z roku 1993, wydanego z okazji 80-lecia. Znajdziemy tam wiele faktów, informacji, liczb i analiz, a także wykazów osób, które przewinęły się przez dzieje LSS-u. Wielu z nich należy się hołd za ofiarną działalność na rzecz ruchu spółdzielczego, Lubelszczyzny i samej Spółdzielni oraz wdzięczne wspomnienie na co dzień i z okazji jubileuszowych rocznic.

Dzisiaj “Społem” Lubelska Spółdzielnia Spożywców, w dobie gospodarki rynkowej, staje przed wieloma nowymi wyzwaniami. Są nimi silna konkurencja, zagraniczny kapitał i powstawanie licznych obcych hipermarketów, a często i brak zrozumienia wśród miejscowych władz dla idei spółdzielczości, jej tradycji, znaczenia i dorobku. Mimo tych problemów Spółdzielnia stale pomnaża swój majątek, angażuje duże środki w remonty i modernizacje. Dzięki nim każdego roku kolejne sklepy stają się nowoczesnymi placówkami handlowymi, zdolnymi swoją aranżacją, asortymentem towarów i jakością obsługi klienta konkurować z innymi uczestnikami lokalnego rynku.

Dowodem takiego działania są nasze placówki handlowe tylu “Lux”, wśród których wyróżniają się sklepy: “Bazar” przy ul. Lubartowskiej, “Merkury” przy ul. Zemborzyckiej, “Jubilat” przy ul. Lotniczej i wiele innych. Drugą ważną działalnością oprócz handlu jest produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Produkcja nasza obejmuje ponad 80 asortymentów różnorodnych chlebów i bułek oraz ponad 70 rodzajów ciast. Atutem naszej produkcji są własne receptury, tradycyjne technologie oparte na naturalnych zakwasach, stosowanie surowców najwyższej jakości oraz wysokie kwalifikacje pracowników.