Członkowie

ZAWIADOMIENIE „Społem” Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 na podstawie Uchwały nr 10 Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.06.2023 r. zawiadamia Członków Spółdzielni o terminie uzupełnienia udziału członkowskiego do pełnej jego wysokości. Dopłaty należy dokonać do dnia 31.08.2024 r. Udział w Spółdzielni wynosi 500,00 zł. Wpłaty na udziały członkowskie można dokonać:
-> Continue reading Członkowie